Täiesti teistsugune viis elada

Suurem osa spirituaalseid õpetusi ütlevad, et sul on vaja oma soovide täide viimiseks pidevalt oma meelt, emotsioone ja energiat valvata, “hoida” ja puhastada. Kui sa ei võngu kokku sellega, mida sa luua tahad, siis seda su ellu ei tule. See on tõsi, kuni sa oled inimkonna valitsevas teadvuses, Valgusteadvuses. Sul tuleb selles olles hoida oma energiat samal sagedusel soovituga ja oma emotsioone juhtida. Kui su energia on “hea”, lood sa seda, mida sa tahad ja kui su energia on “madalal”, lood sa seda, mida tegelikult ei taha.

Elada on võimalik nii, et sul ei ole vaja enam kontrollida ja juhtida seda, kas sa võngud oma soovidega samal sagedusel. See täiesti teistsugune eufooriline ja loomulik elamise viis on võimalik kõige uuemas meile kättesaadavas teadvuses, Pimedusteadvuses.

Sa ei hoia enam kinni, ei kontrolli kõike, mis tundub oluline, ei kasuta tahet ja ometi, just nimelt siis lood sa maagiliselt kõike, mis vastab su puhtale maitsele, sinu ühele ehedale ja ainulaadsele sagedusele, uskumatu kergusega.

Pimedusteadvus on uus teadvuse tasand, kus sa saad olla vaba eufoorilise ulatuseni. See on koht, kus sa vabastad ennast kollektiivsest teadvusest omaksvõetud uskumustest, nii “halbadest” kui “headest”. Selleks, et kogeda maagilist loomist ilma pideva iseenda motiveerimiseta ja energia juhtimiseta. Seal lood sa oma elu lihtsalt valides, mis on oluline. Pimedusteadvuses saad sa päriselt valida.

Ühendades ennast järjest lahti Varju kihtidest, lõppeb ka küsimus: “…mis minu ja mu energiaga valesti on?”

Energeetiline muutus

Valgusteadvuses olles oled sa alati avatud Varjule.

Energeetiline süsteem, mida sa seal vaikimisi kasutad, ei lase sul vabalt valida, mis on oluline. Su valguskeha on avatud kõigele, mis tuleb väljastpoolt. Ja kuna inimkonnal on veel palju Varju, tuleb sul ka see oma süsteemist läbi lasta. Sul tuleb sellega tegeleda, sest see haagib ennast sulle külge seoste, tähenduste ja uskumustega.

Minnes Pimedusse ühendad sa ennast sellest lahti. See on nagu operatsioonisüsteemi vahetus. Sinu teadvuses hakkavad toimima teised koodid.

Ennast kollektiivsest teadvusest ja sealt omaksvõetud identiteedist lahti ühendades muutud sa ühte, täpset ja puhast, sinu kõrgeimat sagedust võnkuvaks alguspunktiks, tõmmates enda poole vastupandamatu külgetõmbejõuga seda, mis vastab su puhtaimale olemusele.

See kogemus ei sobi kõigile

Teemantkookon on loodud täpsusega. See on loodud neile, kes otsivad UUT.

Neile, kes tahavad leida uut elamise viisi. Neile, kes tahavad lahti lasta toimimisest senisel harjumuspärasel viisil. Ja kes on valmis seda tegema. Neile, kes otsivad elu ilma lõputu häälestumiseta ja oma energia pideva puhastamiseta. Neile, kes tahavad elada mitmedimensiooniliste olenditena uues teadvuses ja kogeda iseenda piiritut loomisvõimet.

Uue teadvuse äärel ootavad Sind portaalid, teemantkoodid ja sinu isiklik külluse väli. Portaalid, mis avanevad ainult Sinu jaoks ja mis teevad võimalikuks Valgustasandi reeglite muutmise ja nendest läbimineku, aja ja ruumi painutamise.

Seal hakkad Sa oma elu looma täiesti uuel ja enneolematul viisil.

Mida Teemantkookon sisaldab

Teemantkookoniga liitudes saad sa 4 nädala jooksul ligipääsu 8-le live-is toimunud meistriklassi salvestusele, kus sa saad õppida, kuidas astuda samme, et liikuda otse Varjust Pimedusse, uude – kehateadvusse. Varju Valguse ja Pimeduse arhetüüpseid energiaid tundes sa näed, kus sa püsid korduses ja millest vabanedes paljastad sa oma loomuliku ja puhta olemuse.

Ole valmis nägema oma elu täiesti uue pilgu läbi.

Takistused oma elu maagiliseks loomisel ei seisne millegi puudumises, vaid üleliigsetes kihtides, mis ei kuulu sinu puhta olemuse juurde. Sul tuleb lahti lasta suuremast osast sellest, mida oled pidanud tõeks. Ainult siis ja just siis saad sa kogeda enda jumalikku olemust ja võimet vabalt
luua. Kasutades seda alkeemilist teadvuse muutmise viisi kõigi oma elu aspektide – suhete, töö ja loomingu, armastuse, tervise ja raha loomisel, koged sa iseennast kui Maagi, Alkeemikut ja mitmedimensioonilist olendit.

Igas salvestatud meistriklassis annan edasi osa Pimedusteadvusesse minekust:

Sinu Puhtad Koodid

Lahtiühendamine ja Tuuma Eemaldus

Pimeduse Pinge

Suhted Pimeduses

Sinu Väärtus Pimeduses

Mateeria Loomise Kunst

Kaose Alkeemia

Geeniuse- ehk Killer-arhetüübid

3 BOONUSVIDEOT
Vari, Valgus ja Pimedus

Liitudes saad sa kogu kursuse sisule tähtajatu ligipääsu.

Hind 1110€

Koodinägija liikmetele on soodustus.
Teemantkookonit ostes on sul võimalik valida lisaks ka Teemantkookon VIP kogemus, mis sisaldab ühte personaalset kohtumist Evaga Zoomis.

Küsi oma sooduskoodi või saada meile oma küsimus meilil hoidja@supremeempires.ee